Yukarıdan Aşağıya (Top-Down) İnşaat Yöntemi

Geleneksel Bodrum kata yad katlara sahip olan bir bina genellikle aşağıdan yukarıya imalat yöntemi ile inşa edilir. Basit bir deyişle, inşaat aşaması alt yapının altından üst yapıya doğru uzanır. Devasa inşaat mühendisliği projeleri genellikle zaman ve çalışma alanı kısıtlamalarına sahiptir. Bu yüzden bu geleneksel imalat prosedürünün tersini takip ediyorlar. Buna “yukarıdan aşağıya inşaat yöntemi” diyorlar, yani yukarıdan aşağıya doğru imalat yapılıyor. Bu yöntemi çeşitli yönleriyle ve fotoğraflarla açıklamaya çalışacağım...

Demiryolu Hattına Neden Kırmataş Yerleştiriliyor?

Balast, demiryolu platformunun üzerine serilen ve taşıdığı travers cinsi ile gelen yüke göre belli bir tabaka kalınlığı olan kırılmış, keskin köşeli ve kenarlı taşlardır. Palet balastı tipik olarak kırılmış taştan yapılır, ancak balast bazen diğer daha az uygun malzemelerden, örneğin yanmış kilden oluşmuştur. Ray balastı, üzerine demiryolu bağlarının (traverslerin) yerleştirildiği ray yatağını oluşturur. Bağların arasına, altına ve çevresine doldurulur. Yükü demiryolu bağlarından zemine indirmek, suyun drenajını kolaylaştırmak ve ayrıca palet ..